ABC Nyheter

Landbruksministeren vil ikke ha jordvern i nasjonale samferdselsplaner

Landbruksministeren mener nedbygging av matjord ikke er tema for Nasjonal transportplan, der store utbyggingsprosjekter på vei og jernbane blir planlagt.

Relaterte videoer