ABC Nyheter

– Vil du holde ditt løfte til de ansatte i jernbanereformen, Abid Raja?

Myrli mot Raja om ansattes vilkår på jernbanen.

Relaterte videoer