Hele den sovjetiske krigsfilmen

Plasseres nederst i saken.