ABC Nyheter

NRK-lisensen blir TV-skatt etter finsk modell

Alle partiene, med unntak av Frp, er enige om å legge om lisensen fra en allmenn avgift for husstander med fjernsyn, til en skatt som baserer seg på folks økonomiske evner. Modellen er tatt fra Finland.

Relaterte videoer