ABC Nyheter

UDI forbedrer boforholdene i Vestleiren.

UDI jobber nå med å gjøre forholdene bedre på ankomstsenteret i Kirkenes slik at asylsøkerne kan bo på leirer opp til seks måneder mens de får asylsøknaden sin behandlet.

Relaterte videoer