Skulle rense takrenner - ble sittende bom fast i kompostdunken