I grevens tid: Trosser isvannet for å berge familiehunden

Bergingsmannskap: – Dette er veldig farlig.