ABC Nyheter

Video viser sjeldent sette deler av Buckingham Palace

Videoen ble brukt til å rettferdiggjøre en renovering til 39 milliarder kroner.

Relaterte videoer