Se reaksjonen når mødrene får fornavnet tilbake

Når en japansk kone blir mor for første gang, forsvinner samtidig fornavnet hennes.