Her blir han reddet ut i live

Etter bygningskollapsen i Miami, finner redningsmannskapet en mann i live, og får reddet ham ut.