Angrep Israel

Flere land gikk i protest da Irans president under FNs hovedforsamling beskyldte Israel for krigsforbrytelser.