Her har du aldri sett havørnungen sitte før

Han har nok lært av mor og far.