ABC Nyheter

– Hvorfor slipper regjeringen bukken til havresekken med NorthConnect-kabelen?

– Ulogisk å tvinge Statnett til å overta en ny, omstridt NorthConnect-kabel til utlandet som de advarer mot, mener Senterpartiet.

Relaterte videoer