Her tar Kystverket utenlandske forsøplere på fersken

Det britiske fiskefartøyet ble fersket av Kystverkets overvåkningsfly.