ABC Nyheter

1000 milliarder tonn is smeltet på Grønland på fire år

Bidraget til havstigning det dobbelte av gjennomsnittet fra de to siste tiårene.

Relaterte videoer