ABC Nyheter

Krekar frifunnet for trusler og løslatt fra fengsel

Mulla Krekar er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for trusler og oppfordringer til straffbare handlinger etter et intervju han gjorde med NRK. Han er nå løslatt, ifølge flere medier.

Relaterte videoer