Fornybar energi blir stadig mer konkurransedyktig

Billigere produksjon, gjør at andelen av fornybar energi i verdens energiforbruk, øker.