Uheldig bilist havnet i steil knipe

Bilturen endte oppe på strømledningene.