Isdykkeren er lamslått av synet som møter han under isen

Filmet sjelden art i sjøen i Russland.