Genialt triks for å fikse dekket

Eller er det egentlig det?