Fulle likhus

Likehusene fylles opp mens kampen om Gaza raser.