– FN-beskyttelsen ser ikke ut til å virke

I april ble Srebrenica sammen med Zepa og Gorazde øst i Bosnia erklært som tre av seks «sikkerhetsområder» under FN-kontroll. FNs beskyttelsesstyrke UNPROFOR satte inn soldater, og de serbiske angrepene opphørte. Men byen forble isolert, og kun få humanitære konvoier nådde frem de følende to årene.