ABC Nyheter

Norge klages inn for FNs menneskerettighetskomité i Neda-saken

– Jeg prøver mitt beste for å bli vant til livet i Jordan, men det er helt umulig, sier Neda Ibrahim (15) til ABC Nyheter.

Relaterte videoer