Helikopter styret ved Horten

Flere utrykningskjøretøyer på vei. Video: Hanne Tvedt.