Flypassasjer tatt på senga av kapteinens melding

Kapteinen hadde