Her tar blinde Gavin sitt første steg ned fra fortauskanten

Fire åringen Gavin lider av øyesykdommen LCA. I fem måneder har han øvd seg med blindestokken.