Slik var Oslopåsken i 1961

Også den gang var svenskeshopping, langrenn og soling blant det som sto på agendaen.