Spiller seg tilbake til livet

Lammede pasienter i USA spiller dataspill som en del av rehabiliteringen.