Her leser juryformannen opp kjennelsen mot Eirik Jensen

Se kjennelsen her.