Veikollaps stanset ikke denne sjåføren

Han må ha gått fullstendig fra vettet...