Opptak: Isabelle Pedersen og Sondre Norstad Moen møter pressen før Bislett Games