Her er havørnsesongen 2017

Se oppsummeringen av havørnsesongen på Zooom.