USAs nye superubåt kan operere 1/2 år uten menneskelig kontakt