Han skifter fil uten å sjekke speilet - så skjer det utrolige

Mange kan lære litt av denne fyren!