Krekar fremstilles for forlenget varetekt

Mulla Krekar møtte i retten fredag formiddag. Han fremstilles for forlenget varetektsfengsling. Torsdag ble det kjent at Riksadvokaten ber om at det blir tatt ut tiltale mot Krekar for oppfordring til straffbare handlinger.