Krisemøte på Rygge: – Rygge er ikke liv laga

Onsdag ble de ansatte på Rygge lufthavn innkalt til et møte hvor de ble orientert om situasjonen.