- Angriperene var ikke supportere

Han sørger over sin 21 år gamle bror som ble en av de 74 dødsofrenei Egypt.