Staten: – Breivik ser på seg selv som en ung Adolf Hitler

Anders Behring Breivik tåler soningen bedre enn de fleste. Han er en mann med et oppdrag og ser på seg selv som en ung Adolf Hitler som en dag skal slippe ut og bli en fører, ifølge regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.