Denne bussen skal gjøre sjåføren overflødig

Navigerer automatisk ved hjelp av GPS.