Lawrence (60) satt halve livet uskyldig dømt – nektes kompensasjon

Lawrence McKinney sonet 31 år for en voldtekt han aldri begikk. Han kan ha krav på opptil en million dollar i kompensasjon – myndighetene i Tennessee ga ham 700 kroner.