Jens etterlyser svar fra Siv og Erna

Statsministeren vil ha en klargjøring fra Erna og Siv rundt hva det blå alternativet egentlig innebærer for velgerne.