– Norge bør ta imot hundre tusen flyktninger

Professor Victor D. Norman liker ikke Norges strenge flyktningpolitikk.