Opptak: Bondeorganisasjonene enige med staten om krisepakke

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om en krisepakke for tørkerammede bønder, etter det NTB erfarer.