- Skal ikke kastes ut

Magnhild Meltveit Kleppa lover at Gerd Fougner og andre ikke skal miste leilighetene sine når loven om regulert leie fjernes.