USA ut av Irak i 2010?

Obama forbereder seg til rollen som øverstkommanderende for de væpnede styrker.