La fram strategi for boligmarkedet

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner og finansminister, Siv Jensen la frem regjeringens strategi for boligmarkedet. Blant tiltakene er å styrke kommunal- og moderniseringsdepartementet og ved forskrifter for banker ved boliglån.