Obama vil ha konsekvenser for Syria

Men sitter likevel på gjerdet med en avgjørelse om hvorvidt de skal gripe inn.