Hva ville du gjort?

Hundre gaveposer ble «glemt» på t-banen i Seoul. Hvor ærlige var folk?