Bilist brakk skinnbeinet, ryggvirvler og kne i skrekkulykke