Vil boikotte Breiviks sluttkommentar

Tonje Brenna fra AUF og nestleder i støttegruppa Christin Bjelland følger rettssakens siste dag.